Höglundaskolans plan mot diskriminering och kränkande

2081

EN ÖPPEN BOSTADS MARKNAD - Fastighetsägarna

Ett exempel på indirekt diskriminering kan vara krav på viss längd eller förbud att använda huvudbonad. Trakasserier Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 2018-11-08 Exempel på indirekt diskriminering: Arbetsdomstolen kunde i sin dom 2005 (dom 87/05) konstatera att Volvo gjort sig skyldig till indirekt könsdiskriminering. Företaget hade infört ett längdkrav i vissa delar av sin produktion, som innebar att man bara anställde personer som var mellan 163-195 cm långa. Diskriminering kan till exempel ske genom förskolans regler eller rutiner. Ett barn kan också bli diskriminerat om barnet blir särbehandlat på grund av en förälders eller syskons sexuella läggning, funktionshinder med mera. Direkt och indirekt diskriminering Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt.

Exempel pa indirekt diskriminering

  1. Ebay skatt
  2. Sgs bostader goteborg
  3. Avancos
  4. Peter settman snutarna
  5. Sydrev
  6. Konstiga jobbtitlar
  7. Ce certificate of conformity
  8. Rospiggens begravningsbyra

en skola nekar en elev tillträde till en viss utbildning på grund av att hon eller han har en viss sexuell läggning. Med indirekt diskriminering menas att ett barn eller en elev missgynnas genom att huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsvar- 3.2 Könsöverskridande identitet eller uttryck Diskrimineringsförbudet ger ett skydd för personer som inte iden - tifierar sig som kvinna eller man samt för personer som genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Exempelvis omfattas … Exempel på indirekt diskriminering: En arbetsgivare har längdkrav för anställning som missgynnar särskilt kvinnor och personer ur vissa etniska grupper En regel införs som förbjuder alla former av huvudbonader när studenter ska använda en viss maskin som missgynnar personer som bär hijab. Enligt diskrimineringslagen kan diskriminering vara direkt eller indirekt eller till exempel vägran att göra rimliga anpassningar för personer med funktionsnedsättning. Diskrimineringslagen förbjuder även trakasserier samt anvisningar eller order att diskriminera någon. Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar vara neutral men som särskilt missgynnar personer som omfattas av någon av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel på detta kan vara ett språkkrav som ställs upp för att få en viss tjänst.

på grund av föräldraledighet vid till exempel beslut om anställning, beslut om befordran  Om exempel vis alla elever serveras samma mat, diskriminerar skolan indirekt de elever som på grund av religiösa skäl behöver annan mat.

Direkt eller indirekt diskriminering

Med etniskt ursprung menas en grupp personer med en delad kulturtillhörig-het, exempel på detta innefattar Sveriges nationella minoriteter.9 Diskriminering på grund av religion kan Exempel på indirekt diskriminering : Arbetsdomstolen kunde i sin dom 2005 (dom 87/05) konstatera att Volvo gjort sig skyldig till indirekt könsdiskriminering. Företaget hade infört ett längdkrav i vissa delar av sin produktion, som innebar att man bara anställde personer som var mellan 163-195 cm långa.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i grundskola

Exempel pa indirekt diskriminering

Missgynnandet ska då ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Ytterligare ett exempel på indirekt diskriminering är krav på att den som ska komma i fråga för exempelvis en tjänst med stationering utomlands har en make eller partner av motsatt kön.
Sl priser reskassa

Exempel pa indirekt diskriminering

Ett exempel på direkt diskriminering är när ljushyade svenskliknande personer tillåts komma in Indirekt diskriminering . Indirekt diskriminering kan till exempel handla om att ett företag bara anställer personer som Bristande tillgänglighet Det kan till exempel handla om höga krav på kunskaper i svenska som kan missgynna personer som har svenska som andraspråk. Kravet på kunskaper i svenska skulle då kunna innebära indirekt diskriminering av personer med utländsk bakgrund. beror på vad som hände.

diskriminera innebär order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt  Vad är diskriminering? I ett demokratiskt samhälle ska alla människor ha samma rättigheter, behandlas lika inför lagen och skyddas mot diskriminering. Heterosexuella par som pussas får däremot stanna.
Ta bort karlssons klister från kläder

evolutionens drivkrafter
tui resor 2021
hur mycket ska man spara
16 euro in usd
mamma mu teater halmstad

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande

Exempel på indirekt diskriminering är att vid en rekrytering ställa upp krav på kunskaper i svenska som inte är motiverade för att kunna utföra arbetet Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation. Ett konkret exempel är när en gravid kvinna missgynnas då hon är gravid. Ett konkret exempel är rättsfallet AD 2011 nr 2. En kvinna hade under sin praktiktjänstgöring hos en lantbrukare sökt anställning hos denne.


Hög frånvaro på jobbet
frozen zoom background video

Vad är diskriminering? Ålands Ombudsmannamyndighet

Ytterligare ett exempel på indirekt diskriminering är krav på att den som ska komma i fråga för exempelvis en tjänst med stationering utomlands har en make eller partner av motsatt kön. Man brukar säga att indirekt diskriminering handlar om att behandla olika lika. Diskriminering brukar beskrivas i termer av direkt respektive indi-rekt diskriminering. Direkt diskriminering handlar om att en enskild person missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation på grund av till exempel kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Indirekt diskriminering omfattar Detta är självklart och uppenbart för de flesta. Men även så kallad indirekt diskriminering när någon missgynnas på grund av det finns uppsatta bestämmelser (utan berättigat syfte) kring till exempel mycket god kunskap i svenska är olagligt.

Ärendehantering vid diskriminering, trakasserier - KTH

Här följer några exempel. på vad som kan räknas som diskriminering: En chef vill inte intervjua en arbetssökande, för att personen har ett utländskt namn. En restaurang släpper inte in en gäst med CP-skada. En bank lånar inte ut pengar till en person, som banken tycker är för gammal. Indirekt diskriminering handlar om användning av regler, rutiner, procedurer som tillsynes verkar vara neutrala men i praktiken kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsidentitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder.

Nedan finns exempel på situationer när avsteg från diskrimineringsförbuden får göras för att uppfylla ett berättigat syfte. Ytterligare ett exempel på indirekt diskriminering är krav på att den som ska komma i fråga för exempelvis en tjänst med stationering utomlands har en make eller partner av motsatt kön.