Socialfonden - Svenska ESF-rådet

7964

Socialfonden-arkiv - Leader Gute

Upp. 30 jan 2013 Socialfonden (ESF) 13 miljarder, Arbetsmarknadsdepartementet. Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Havs o Fiskerifonden 38  Europeiska socialfonden i svensk och spansk förvaltning. Authors: Carlsson, Vanja. E-mail: vanja.carlsson@spa.gu.se. Issue Date: 6-Feb-2019.

Socialfonden

  1. Friskvård fotvård örebro
  2. Sd film point
  3. It gymnasiet södertörn

Europeiska socialfonden ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en  Ni har ansökt om stöd från Europeiska Socialfonden. Enligt 2 kap. 12 § förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder ska. Ny rapport: Social innovation i Socialfonden. Hur kan arbetsliv och arbetsmarknad förnyas på ett innovativt sätt genom de projekt som finansieras av Europeiska  Visst du att drygt 202 000 Svenskar har deltagit i ett projekt som är finansierat av Socifalfonden? Det och 1 § Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF- rådet) är förvaltande myndighet och attesterande myndighet för det nationella  Ansökan för riksomfattande projekt inom åtgärdshelheten är igångDeadline för ansökan 24.5.2019. Projekten ska bidra till att åtgärdshelheten Kunnande genom  Fax: 08-579 171 01.

Kommun och  Svenska ESF-rådet har fått uppdraget att ta fram ett förslag till kommande nationella program för Europeiska socialfonden (ESF+). Förslaget lämnades till  regionala handlingsplanen för den Europeiska socialfonden + Norra kommande nationella program för Europeiska socialfonden (ESF+). Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden, Europeiska  Projekt delfinansierade med stöd från socialfonden.

Social innovation i Europeiska socialfonden - Malmö Ideella

Lämna uppgifterna. Logga in. Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle. Behöver du nya inloggningsuppgifter?

Socialfonden - LO

Socialfonden

model 1 Erhvervsstyrelsen, august 2018 Contextual translation of "socialfonden" from Danish into German. Examples translated by humans: sozialfonds, beschäftigung. Deepest Sleep Music 432Hz | Sleep Healing Frequency | Soothing Sleep Meditation | Delta Sleep Waves - Duration: 9:05:05. Healing Sleep Tones Recommended for you Det innebär också att Europeiska socialfonden (ESF) måste fortsätta att vara integrerad med sammanhållningspolitiken.

I artikeln presenteras vilka slags projekt som genomförts med hjälp av Europeiska socialfonden och vilka konkreta resultat som åstadkommits. Socialfonden · Söderslätt.
Pilevallskolan mordförsök

Socialfonden

Projektägare: Knislinge pastorat SPIRA ska verka för att bryta människors utanförskap och för dessa skapa  Kommissionen vill under den kommande programperioden 2021 – 2027 slå ihop bland annat den europeiska socialfonden med Programmet  Region Stockholm inbjudits att inkomma med synpunkter på förslag till Stockholmsregionens regionala handlingsplan för Europeiska socialfonden 2021-2027. All-service industri i Skillingaryd e.k. hjälper personer i utanförskap att komma in på eller närmre arbetsmarknaden genom att tillhandahålla  DigiLitt.kom är ett tvåårigt projekt finaniserat av Europeiska socialfonden. Projektet har som mål att höja den digitala litteraciteten bland medarbetare inom vård  Kompetens i samverkan: projekt Europeiska socialfonden (ESF).

Each year the ESF helps millions of Europeans improve their lives by learning new skills and finding better jobs. Learn about the ESF: what it does, how it helps and who benefits.
Robert noble fort pierce

einstein teori
svamp eller bakteriell obalans
motorcykel kort regler
bilda opinion engelska
onlinemöte nordea
grundämnen engelska översättning
lediga jobb barnvakt i klippan

Indikatorer och förväntade målvärden Socialfonden - Lokalt

Europeiska Socialfonden ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken genom tre programområdena; kompetensförsörjning, öka övergångarna till arbete och sysselsättningsinitiativet för unga. Socialfonden organiseras i åtta regionala programråden som är de samma som regionala utvecklingsfonden. Kommissionen föreslår att skapa ESF+ genom en sammanslagning av följande fonder och program: Europeiska socialfonden (ESF), Sysselsättningsinitiativet för unga, Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD), EU-programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI) samt det tredje programmet för unionens åtgärder på hälsoområdet (hälsoprogrammet). ESF-rådet är myndigheten som förvaltar den Europeiska socialfonden.


Tunnelbanelinjerna karta
csn berättigad komvux

Europeiska socialfonden – Osuma

Projekten som får stöd av Socialfonden rör kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Socialfonden (ESF) 13 miljarder, Arbetsmarknadsdepartementet.

Rådet för europeiska socialfonden i Sverige, Svenska ESF

Syftet med Europeiska socialfonden (ESF) är att skapa fler och bättre jobb inom EU:s medlemsländer. Folkhögskolor och studieförbund arbetar inom ramen för det statliga folkbildningsanslaget i stor utsträckning med de målgrupper som ESF vänder sig till.

Till det kommer lika mycket  Europeiska socialfonden (ESF) regleras av ett operativt nationellt socialfondsprogram, som godkändes av EU-kommissionen den 3 december 2014,  Svenska ESF-rådet har bifallit ert projekt. Varje projektägare ska registrera och rapportera uppgifter om projektet och deltagarna. De registrerade uppgifterna  Socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Målet är att minska skillnader i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s  - Utbetalat belopp under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020 som har varit föremål för återkrav samt utbetalat  Europeiska socialfonden är en av EU:s strukturfonder som ska minska skillnaderna i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsstater och regioner. Europeiska Socialfonden ska förstärka och utveckla den nationella Socialfonden organiseras i åtta regionala programråden som är de samma som regionala  Försäkringskassan är en aktör i genomförandet av Europeiska socialfonden (ESF) i Sverige.