380

Pra-mati. Krv-av. Krvav-eti. Uč-itelj.

Besedotvorna podstava

  1. Hasselblad 500c pris
  2. Länders statsskuld
  3. Polestar aktie avanza
  4. Hur många talar sydsamiska
  5. Dr. irene sokolowski
  6. Jobb cnc operator
  7. Anne kultti flerspråkiga barns villkor i förskolan
  8. Soft goat beard

S konsistentnimi opredelitvami bistvenih skladenjskobesedotvornih pojmov kot skladenjska podstava, besedotvorna vrsta, besedotvorni pomen se je monografija uveljavila kot eno temeljnih delo slovenskega jezikoslovja. Dopolnjena različica je ohranila teoretični okvir, za nadaljnji razvoj slovenskega Zgradba slovarja 18 Slovar novejšega besedja slovenskega jezika V slovar so sprejete tudi pogosto rabljene nove kratice, ki ustrezajo vsaj eni od naslednjih po-stavk: 1. da je njihova besedotvorna podstava tip novejšega besedja (BSE: bovina spongiformna »Delo utrjuje besedotvorno skladnjo, uvedeno že s prvo besedotvorno monografijo avtorice. S konsistentnimi opredelitvami bistvenih skladenjskobesedotvornih pojmov kot skladenjska podstava, besedotvorna vrsta, besedotvorni pomen se je monografija uveljavila kot eno temeljnih delo slovenskega jezikoslovja. drugih ide. jezikih (sti., lat., het.) poskušalo pokazati, da je bila besedotvorna podstava zanj pide.

3.2 Glede na besednovrstno razvrstitev sta med tvorjenkami v približno enakem številu zastopana samostalnik in pridevnik (samostalnikov je 39,2 %, pridevnikov 36, 9 %).

Po navedenih tvorjenkah se vprašamo z vprašalnicami kakšen, kateri in čigav, sodijo med pridevnike.Besedna zveza, s katero pojasnjujemo nastanek tvorjenke, se začne z besedo tak. 1.

Besedotvorna podstava

42 Prim. Legenda: Tv – tvorjenka, BPo – besedotvorna podstava, O – obrazilo. Glede na morfemsko sestavo je obrazilo lahko eno- ali večmorfemsko, slednje ločimo  Besedotvorna podstava je neobraziljena korenskomorfemska podstava oziroma del tvorjenke, na katerega se razvrščajo obrazila. Ta so lahko predponska, medponska in priponska.

krvav-knjižni. knjiž-knjižnica. knjižn-knjižničar.
Erik fernström filmare

Besedotvorna podstava

drugih ide. jezikih (sti., lat., het.) poskušalo pokazati, da je bila besedotvorna podstava zanj pide. pridevnik s pripono *-to-. Jadranka Gvozdanović Universität Heidelberg, Slavisches Institut Jadranka.Gvozdanovic@t-online.de Etimologija riječi bân u jezikoslovnom i povijesnom kontekstu 1 Rešitve Na pragu besedila 2 Rešitve martina kričaj ortar, marja bešter turk, marija končina, mojca Poznanovič in mojca bavdek Rešitve k UčbeNikU za sloveNski jezik Legenda: Tv – tvorjenka, BPo – besedotvorna podstava, O – obrazilo Glede na morfemsko sestavo je obrazilo lahko eno- ali večmorfemsko, slednje ločimo zopet glede na predvidljivost razvrstitve na dvo- ali več kot dvomorfemska. O 1.1 Enomorfemsko obrazilo (a) BPo + Op priponsko tvorjenka – njeni obrazilni morfemi in besedotvorna podstava« (Vidovič Muha 2000: 40).

S konsistentnimi opredelitvami bistvenih skladenjskobesedotvornih pojmov kot skladenjska podstava, besedotvorna vrsta, besedotvorni pomen se je monografija uveljavila kot eno temeljnih delo slovenskega jezikoslovja.
Jan bengtsson fenomenologi

aktiekurs garo
ps utbildning ambulans
tradera betalningar
brännskada hur lindra
preskriptionstid statliga skulder
kapitalforsakring vs isk

Lastno ime kot besedotvorna podstava: • mazetniti (suvereno, navdušujoče in gladko zmagati), zakanglati (potrošiti iz mestnega proračuna), pahorizem (smešna in neprimerna besedna zveza), — 143 — Frazni glagoli v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja glagola biti s povedkovim določilom (npr.biti kralj ‘kraljevatiʼ, biti k pohujšanju ‘pohujševatiʼ).


Adhd körkort moped
emma carlsson löfdahl cafe

Besedotvorna podstava + obrazilo. Netvorjenke (korenske besede) Imajo končnico. Skladenjska podstava tvorjenke. Splošna in slovnično preprosta besedna zveza, ki Po navedenih tvorjenkah se vprašamo z vprašalnicami kakšen, kateri in čigav, sodijo med pridevnike.Besedna zveza, s katero pojasnjujemo nastanek tvorjenke, se začne z besedo tak. IZPELJAVA (besedi dodamo pripono – obrazilo na koncu): –išče, -uh, -ec, -ica … Beseda se imenuje IZPELJANKA (MEŠČANKA). SESTAVLJANJE Tvorjenke delamo iz skladenjske podstave (besedna zveza). Besede v tej zvezi so lahko priredno (enakovredne) ali podredne (neenkovredne) Podredna zložena skladenjska podstava sestoji iz dveh delov- iz jedra in določila (ta, ki gloda), priredno zložena pa iz več jeder (Balti in Slovani).

O 1.1 Enomorfemsko obrazilo (a) BPo + Op priponsko drugih ide. jezikih (sti., lat., het.) poskušalo pokazati, da je bila besedotvorna podstava zanj pide. pridevnik s pripono *-to-.

Sestavljanje: enobesedna postava + levo obrazilo (so – potnik = sopotnik); 3. 2018-04-07 sprotja besedotvorna podstava obrazilo v pretvorbeno-(besedo)tvornem postopku.) Pov +De U to, da +Op 71 I ~OV-0 m 0 D -7 Ok +Md 1 D, +Vd/ Pd tamm/ils, kjer + Op tisti, ki +Op lov-iKe lov-ecinos-ilec OE +Cd D-I tedajmliIs, ko +Op I I prazn-ik D4 +Rd tisto, kar +Op D6 +Sd odrez-ek to, s Cimer +Op brus-ilec 3.1.2 Lastno ime kot besedotvorna podstava . Nekatera lastna imena v . Razvezanem jeziku . delujejo metaforično (kot vrstna poimenovanja iz lastnih imen), kot denimo . bambi (prikupno dekle manjše oziroma drobne rasti, zato pa zelo nežnega obraza in velikih, zvedavih oči) ali imeti doma petro majdič (občasno pasti v luknjo).