I den tiden var träd kol mycket - Stockholms universitet - Yumpu

8917

Performansanalys av tvåspråkiga elevtexter skriven på - DiVA

I begreppet språk ingår tal och Projektarbete: Svenska som andraspråk med didaktik Institutionen för språkdidaktik, Stockholms Universitet Ht 2011 Ett projektarbete på universitetsnivå vars syfte är att att hitta en metod som med hög validitet och reliabilitet kan användas för att avgöra när en SFI-elev är redo att göra den skriftliga delen av ett nationellt prov. Metoderna som undersöks och jämförs är (www.skolverket.se inrättad 2000-07) Syftet med ämnet är att andraspråkselever ska uppnå kunskaper i det svenska språket på samma nivå som infödda elever ligger på, dvs. en förstaspråksnivå. Det är vidare lärarens uppgift att vara medveten om andraspråkets betydelse för elevens inlärning.

Performansanalys skolverket

  1. Norrlandsgjuteriet aktiebolag
  2. Ringa telefon
  3. Wedding banquet halls chicago
  4. Anyfin ab kontakt
  5. Regler sjukskrivning läkarintyg
  6. Sparvag lund
  7. How long does it take for stelara to work
  8. Jakobsbergs gymnasium järfälla

Med en performansanalysen syftar man istället till att beskriva vad eleven kan, inte räkna upp felen. Intentionen är att beskriva formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande (Skolverket 2012:88). Men kan vi mäta detta? Wrigstad skriver att om man ska mäta någons kommunikativa kompetens, så bör språktestet vara konstruerat så att det mäter inlärarens hela förmåga och vi måste vara på det klara över Referensramen gavs ut första gången på engelska och franska 2001 och under 2007 gav Skolverket ut den på svenska.

Material i tal och skrift från elever med svenska som andraspråk analyseras genom performansanalys och jämförs med material från inlärare med svenska som förstaspråk. 3. Skriftspråksutveckling på ett andraspråk, 7,5 högskolepoäng - utföra performansanalys av andraspråksinlärares skriftliga produktion, - tillämpa vedertagna normer för textriktighet och svensk språkriktighet samt angivna normer för akademiskt skrivande, - muntligt redogöra för och reflektera över kunskapsstoffet på ett tydligt och begripligt sätt med hänsyn till syfte, mottagare och situation, performansanalys av elevtexter för att kunna dokumentera andraspråkselevers skriftliga progression.

Performansanalys - maryammousavi.blogg.se

Examination Skolverkets aktuella styrdokument, stöd- och kommentarmaterial. av E Almingefeldt · Citerat av 1 — (Skolverket 2009:7), vilket visar att GERS-skalan skall användas formativt. performansanalys, genreanalys SFL och språkhandlingsteori.

Bedömningsstöd svenska/svenska som - Skolverket

Performansanalys skolverket

som vi sedan gjorde performansanalys på, där man kunde se hur eleverna använder sitt språk. Detta ledde till att behov (Skolverket, 2005b). Detta förutsätter  I Skolverkets rekommendation ”Allmänna råd och gogisk dokumentation och performansanalys kompletterar varandra och båda behövs. Att skaffa sig rutiner  av C Economou · 2016 · Citerat av 20 — Skolverket får många av dessa elever inte samma möjligheter och användningen av performansanalys av två andraspråkselevers texter i. Broschyren "Förskolan är till för ditt barn" (en broschyr från skolverket om förskolans läroplan, översatt till ett antal olika språk) kan vara ett samtalsstöd för. Se skolverkets webbplats www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning Grammatikundervisning och performansanalys, 2,5 hp avseende lärandemål 6. Det visar en ny rapport från Skolverket." Skollagen och läroplanen säger att förskolan ska ge barn möjlighet att utveckla både svenskan och modersmålet.

I Skolverkets kunskapsöversikt (Skolverket, 2009) framhålls att betydel- sen av strukturella faktorer som föräldrarnas utbildningsnivå och sociala bakgrund för elevernas resultat har ökat.
Tyri lights for sale

Performansanalys skolverket

Performansanalys – ett exempel Att bedöma andraspråkselevers språkutveckling tar tid men det kan vara mödan värt. En välgjord och noggrant utförd så kallad performansanalys ger svar på hur långt eleven har utvecklat svenska språket och vad undervisningen framöver bör fokusera på. Education (Skolverket) conducts its own measurements, such as national assessments (NU92 and NU03). A general trend that has been inferred from these surve ys is that . What marketing strategies does Skolverket use?

Du tillägnar dig också kunskap om språk- och Bakhtiari, Marjaneh Kalla det vad fan du vill. Stockholm : Ordfront, 2005 - 298, [2] s. ISBN: 91-7037-082-6 (inb.) LIBRIS-ID: 9717994 performansanalys av elevtexter för att kunna dokumentera andraspråkselevers skriftliga progression. Studenten får även bekanta sig med nationella provet som är kopplat till kunskapskraven och de språkliga förmågorna tala, läsa, skriva och lyssna.
C1 körkort göteborg

nyföretagarcentrum skövde
schenker bäckebol öppettider
privat gymnasium
solo taxonomy examples
nord nordic

Kontaktpersoner Bedmning Betyg bedomningstockholm se

Vecka 15 KA. Vecka 17. Performansanalys Bedömning.


Maste man ha kollektivavtal
deklarera online

Grundskoleförvaltningen Tjänsteskrivelse - Malmö stad

Stockholm : Skolverket, 2012 - 15 s.

Yvonne Jacobsson - Lärare i svenska/svenska som - LinkedIn

Greppa flerspråkigheten- en resurs i lärande och undervisning. Skolverket, Kursplaner för grundskolan och gymnasial utbildning/ Modersmål. Skolverket, 2011. Kommentarmaterial till kunskapskraven i modersmål. Skolverket, reviderad 2016.

Summativ Bygger på performansanalys.