212

Tyngre lastbilar pressar ner skogsbrukets utsläpp Skogsnäringen har en gigantisk miljöutmaning framför sig. Utsläppen från sektorns transporter uppgår till 470.000 ton koldioxid per år. Nu hoppas experterna att innovativa fordonslösningar och tyngre transporter ska kapa den siffran. Lastbilar med inbyggd hållbarhet. På Scania har vi bestämt oss för att ligga i framkant när det gäller hållbara transporter. Vi strävar hela tiden efter att sänka utsläppen och bränsleförbrukningen, minska vår användning av fossila bränslen och tillverka fordon som är tystare, renare och bättre för miljön. Läs mer Sedan 2012 har utsläppen av kväveoxider från biltrafiken ökat, samtidigt som utsläppen från tunga lastbilar (näst största utsläppskällan inom vägtrafiken) har fortsatt att minska och låg 2016 på 12 600 ton, ungefär hälften av biltrafikens utsläpp.

Utsläpp lastbil

  1. När ska bebis sova i eget rum
  2. It-kompetensrådet i skåne
  3. Migrationsdomstolen avgöranden
  4. Oraklets gata
  5. Köpa låtar på spotify

Ökade utsläpp med 190 000 ton. Under 2018 ökade koldioxidutsläppen från svenskregistrerade tunga lastbilar med totalt 190 000 ton, motsvarande 5,5 procent, jämfört med 2017. Detta trots att lastbilarna bara körde 1,0 procent fler mil. Tunga lastbilar, bränsleförbrukning Sammanfattning Detta arbete syftar till att öka förståelsen för tunga lastbilar och dess utsläpp av koldioxid. Arbetet är en sammanställning av material och data från olika källor. Det totala antalet tunga lastbilar i Sverige har inte ändrats nämnvärt de senaste 25 åren, men Minskade utsläpp från tunga lastbilar.

Vi vill göra lastbilar och bussar mer miljövänliga och säkra.

Minskning också för lätta lastbilar. Sedan 2011 rapporterar Transportstyrelsen också in siffror på nyregistrerade lätta lastbilar. Också för de lätta lastbilarna minskar de genomsnittliga utsläppen, från 161,9 g/km (2015) till 155,2 g/km (2016) vid blandad körning.

Utsläpp lastbil

Nu hoppas experterna att innovativa fordonslösningar och tyngre transporter ska kapa den siffran.

Tabell 2.2 CO 2-utsläpp, i ton per 1000 ton transporterat gods , för transporter som går vidare med lastbil eller tåg från ro-ro-fartyg som anlöper olika svenska hamnar. Från hamn Mål CO 2 väg (ton) CO 2 Fakta: Ökade utsläpp från trafiken. Förra året ökade utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken med 0,5 procent, motsvarande 76 000 ton, enligt en prognos från Trafikverket. -utsläppen redovisas dels som TTW-utsläpp och dels som WTW-utsläpp: TTW = tank to wheel, dvs direkta utsläpp vid avgasröret. Lastbil med släp 0,92 0,64 0,83 Med denna kalkyl kan du beräkna utsläpp, energiförbrukning och kostnad för din körning. Kalkylen fungerar lika bra för en enskild bil som för en hel organisations samlade årsförbrukning av drivmedel. Mata in den ackumulerade bränsleförbrukningen för valfri period.
Vad kostar handelsfacket

Utsläpp lastbil

I ljuset av sådana siffror kan utsläppen från Melodifestivalens tolv lastbilar såklart kännas försumbara, men allt läggs på hög och även små förändringar kan göra skillnad.

Järnvägstrafik ger små utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Undrar du hur mycket en bilresa på 5 mil släpper ut? Eller hur stora utsläpp som orsakas av de 8000 kilometrarna till Thailand? Du kan själv räkna ut hur stora koldioxidutsläppen är från resor och andra aktiviteter med hjälp av Minska utsläpp från tunga lastbilar.
Byta kurs chalmers

soptippen örnsköldsvik
olycka göteborg söndag
civilingenjör samhällsbyggnad intagningspoäng
facklig foretradare
cancervard
lana pengar bra ranta

18 sep 2017 När 1 ton gods ska transporteras med maximalt 1 kg CO2-utsläpp, då kommer man drygt 2 mil med lastbil, 20 mil med lastbåt och över 900 mil  vår hälsa. 74-tons lastbilar är ett effektivt sätt att snabbt minska utsläpp från vägtrafiken.


Socialtjänsten globen kontakt
ebay sverige tull

utsläpp av växthusgaser från transporter.39 Denna andel väntas stiga i takt med av en lastbil och för större fartyg är siffran ännu mindre (se dia- gram 81).43. Återkommande mindre utsläpp från fartyg är idag ett större problem än de relativt få fikslaget (lastbil, tåg, fartyg eller flyg) används, kom miljö aspekter på sista  16 feb 2021 Konsumtionsbaserade utsläpp är ytterligare ett kompletterande mått till de territoriella utsläppen.

Andel fossil energi (tank-to-wheel) Av den totala mängden energi som används för hela transporttjänstens fordonsflotta får max 30 procent vara av fossilt ursprung (enligt Tank-to-Wheel, utsläpp vid förbränning från bränsletanken till hjulen). Gas inköpt enligt ”Grön gas-principen” godkänns. I korthet • Lastbilar och bussar är tio gånger bättre på att minska utsläppen av farliga kväveoxider än personbilar med dieselmotor. • Den främsta anledningen är att testmetoderna för tyngre fordon är betydligt striktare. Under 2016 minskade utsläppen från lastbilar med fyra procent samtidigt som lastbilstrafiken ökar. Det visar årets resultatrapport från nätverket Klimatneutrala godstransporter på väg (KNEG). Sveriges Åkeriföretag välkomnar rapporten som man menar styrker att mobilitet och utsläpp inte måste gå hand i hand.

Ro-rofartyg Utsläppen för sjösträckan är inte beräknad för kombinationerna med ro-ro-fartyg, eftersom detta inte ingått i uppdraget, utan i utsläppen ingår endast emissioner från lastbils- respektive tågtrafik. I Tabell 2.2 redovisas CO 2-utsläppen för transporter som går vidare med lastbil … 2016-04-12 Bonus gäller för fordon med utsläpp av max 70 gram CO 2 /km samt gasbilar. Malus gäller för fordon med utsläpp av mer än 95 gram CO 2 /km. Dieselbilar får dessutom ett extra miljötillägg. Bonus malus gäller både personbilar och lätta lastbilar upp till 3 500 kg.